kontakt@conea.pl
tel. 501 703 226, 501 703 229

CONEA Sp. z o.o.
ul. Miedziana 13, 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771-25-23-258 | REGON 592149924 KRS 0000036564
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi XX Wydział KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN