Systemy obrony narodowej (Webowy System Alarmowania i ostrzegania ludności dla mazowieckiego urzędu wojewódzkiego)

0

SAOL – System Alarmowania i Ostrzegania Ludności - pierwszy na rynku europejskim system webowy do zarządzania systemami alarmowania i ostrzegania ludności dla Obrony Cywilnej Kraju. Innowacyjne rozwiązania zastosowane w oprogramowaniu SAOL pozwalają jednostką zarządzania kryzysowego w pełni monitorować w czasie rzeczywistym punkty alarmowe (PA). Celem systemu jest ochrona życia. Wczesne wykrywanie i reagowania na otaczające nas zagrożenia takie jak powodzie, katastrofy, skażenia chemiczne środowiska, wojna, pozwalają chronić ludność cywilną w obrębie nadchodzącego lub powstałego zagrożenia.
Jak to działa?

SAOL to nie tylko system do obsługi syren alarmowych – to oprogramowanie, które pozwala w jednym miejscu na przetwarzanie i analizę danych z czujników chemicznych, czujników promieniowania gamma, wskaźników poziomu wód, stacji pogodowych i innych. Analiza wszystkich tych danych w jednym systemie, staje się niezwykle silnym i precyzyjnym narzędziem do przeciwdziałania lub zmniejszania strat w obliczu nadchodzącego zagrożenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy pierwszy w Polsce w pełni integralny system, który pozwala na łączenie ze sobą dowolnych systemów ostrzegania ludności różnych producentów.
Dzięki udostępnianemu API SAOL, każdy może dostosować swoje produkty do działania w systemie SAOL.

SaolSystem integruje rozwiązania RSWS, pierwszego systemu radiowego do zdalnego sterowania syren w Polsce.

strona internetowa produktu www.saolsystem.com

O projekcie

Wykonaliśmy kompleksowe oprogramowanie Webowe do sterowania systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności dla urządzeń produkcji SCH Elektronik.
Projekt obejmował produkcję oprogramowania dla:
- Centrali wojewódzkiej i wojewódzkiej zapasowej + środowisko testowe + protokół komunikacyjny web API
- Cetral powiatowych
- Central miejskich/gminnych
- Punktów Alarmowych (sterowniki webowe nowoczesnych elektronicznych syren szczelinowych dalekiego zasięgu)
- Programistyczny moduł przekładania pisma na mowę (Text To Speach) wbudowany w sterownik webowy Punktu Alarmowego
- serwerów połączeń VPN dla wszystkich punktów alarmowych z dedykowanym webowym interfejsem do zarządzania

System wojewódzki SAOL steruje wszystkimi syrenami na ternie całego mazowsza.